Til Dråbens medlemmer

Diverse Info

 

På generalforsamlingen d. 16.marts 2016 blev et forslag om ændring af §5 i vedtægterne ændret til:

 

Foreningens regnskabsår er fra 1.marts til ultimo februar.

 

 

Begrundelsen var kort sagt, at så følges formandens beretning og årsregnskabet ad.

 

Vedtægterne på hjemmesiden er opdateret i relation til dette.

 

 

Indbetaling af kontingent:

 

Til de, der endnu ikke har indbetalt kontingent for sæsonen 2019/2020, men som fortsat gerne vil være medlem af Dråben og modtage invitationer, informationer m.v., kan dette ske – enten ved indbetaling i Spar Nord på konto nr. 9210 4564687850 (husk at angive navn(e) - eller kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne. Det årlige kontingent er kr. 75,00 pr. medlem (indbetaling gerne inden sommerferien) eller ved førstkommende arrangement. Evt. udmeldelse af klubben kan meddeles til: hektha1@gmail.com

 

 

 

Vinbedømmelse på generalforsamlingen 2013:

 

Efter en databehandling af de 29 indkomne bedømmelser er der

følgende resultat:

 

Cavas de Crianza (vin nr. 6)                    3½ dråber

Chapelle Saint Roch (vin nr. 4)                3 dråber

Casas de bosque (vin nr. 5)                     3 dråber

Pinot gris Weysbeck (vin nr. 1)               dråber

Vina Esquia (vin nr. 3)                             2½ dråber

Vigna Pedale (vin nr 2)                            2 dråber

 

Der kan udledes en del mere, blandt andet at forsamlingen var mest enig om bedømmelsen af vin nr. 5 og mest uenige om vin nr. 6, men i alle tilfælde var uenigheden ”af næsten samme størrelse” (målt på standardafvigelsen, hvis nogen skulle være interesseret i databehandlingsmetoden).

 

 

 

 

Evt. afbud til arrangementer:

 

Vi kan alle komme ud for - i sidste øjeblik - at blive forhindret i alt deltage i et arrangement. I sådant tilfælde vil vi meget gerne have jeres afbud SENEST 1 time før arrangement-start, da vi derved evt. kan nå at korrigere deltagerantal overfor ”foredragsholder”, og undgå unødige udgifter til for mange op-proppede vine. Afbud kan meddeles et medlem af bestyrelsen.