Generalforsamling 2020.

 

Onsdag den 11. marts kl. 18.30.

Fælleshuset, Torvestræde 10.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1: Valg af dirigent og referent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4: Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

5: Valg af revisor og suppleant

6: Fastsættelse af årligt kontingent

7: Indkomne forslag

8: Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er der blindsmagning.

 

Når den er overstået får vi lidt godt at spise og drikker resterne fra blindsmagningen.

 

Nærmere besked følger senere.